Foreningssystemet for hele bestyrelsen

Info Hjælp

  
       Kontakt:

  Foreningscentralen
       Østrøjel 5
      2670 Greve
    Tlf.: 53502812
info@foreningscentralen.dk

FORENINGSLØSNING PÅ INTERNETTET
Foreningscentralen tilbyder en komplet foreningspakke bestående af medlems-kartotek, Nets/PBS opkrævning/betaling samt finansregnskab til alle foreninger
- lige fra antennelaug, boligforeninger, grundejer-foreninger, idrætsforeninger, sejlklubber, og mange andre foreninger  >>
 
ET SYSTEM FOR HELE BESTYRELSEN
Ud over at foreningens data altid er tilgængelige for bestyrelsen således at der hurtigt kan udskrives en medlemsliste el.lign, er den største fordel ved et internetbaseret foreningssystem at bestyrelsen får mulighed for at omlægge dele af det administrative arbejde, således at ikke alt afhænger af kassereren  >>
 
FLERSTRENGEDE FORENINGER
Mange idrætforeninger er organiserede i selvstændige afdelinger (håndbold, fodbold, badminton, svømning m.v.)
hvor medlemmerne er fælles.
De enkelte afdelinger foretager individuel kontingent-opkrævning, måske via Nets/PBS, og fører i øvrigt eget finansregnskab >>
 
MINDRE FORENING - LAVERE PRIS
Prisen på de tilbudte services udregnes grundlæggende efter hvor meget den enkelte forening 'fylder' på serveren, hvorfor en mindre forening betaler en lavere pris end en større forening.
Priserne er i øvrigt meget konkurrencedygtige >>

MEDLEMSSERVICE
Strukturen i medlemskartoteket er yderst fleksibelt opbygget med felter for kontingent- og takst-beregning naturligt indbygget sammen med den øvrige medlemsinformation.
Nye felter kan løbende tilføjes med individuelle overskrifter >>
 
BETALINGSSERVICE
En komplet betalingsservice (TotalPBS) kan tilbydes som overbygning på den grundlæggende medlemsservice, hvorfra fakturering, kontingent opkrævning, aconto regninger, rykkere samt flytte- og årsopgørelser køres automatisk via Nets/PBS >>

FINANSSERVICE
Til finansbogføring tilbyder vi en internet udgave af det populære WinRegn Finans, hvor bruger-venligheden har fået et ekstra hak opad.
Kontoplaner for tilretning findes for en almindelig forening, en idrætsforening, et vandværk og en mindre virksomhed >>
 
MÅLERSERVICE
I mere end 15 år har Winko Software, som ejer Foreningscentralen haft speciel fokus på vandværker, hvis behov vi har et særdeles godt indblik i.
Alle funktioner for selvaflæsning, målerudskiftning målerkontrol samt flytteaflæsning m.v. er tilgængelige >>