ET FORENINGSSYSTEM FOR HELE BESTYRELSEN
Ud over at foreningens data altid er tilgængelige for bestyrelsen således at der hurtigt kan udskrives en medlemsliste el.lign, er den største fordel ved et internetbaseret foreningssystem at bestyrelsen får mulighed for at omlægge dele af det administrative arbejde, således at ikke alt afhænger af kassereren

Foreningscentralen tilbyder i tillæg en servicebureau ordning, hvor opkrævninger og betalinger løbende udveksles med PBS til yderligere aflastning af kassereren - en bestyrelsespost det ofte er vanskeligt at finde kandidater til på generalforsamlingen.

Bestyrelsesoversigt, takstblad og medlemsliste kan i øvrigt linkes ind i foreningens egen hjemmeside, således at indsatsen for vedligehold af denne tillige minimeres.

Se et eksempel på en hjemmeside hvor adgang til medlemslisten er indbygget under menupunktet kontaktpersoner

Takstbladet er ligeledes FC-link.


<<    >>  

Hovedmenu


Søgeord:
forening
foreninger
integration
hjemmeside
bestyrelse
bestyrelsen
oversigt
bestyrelsesoversigt
kontaktpersoner
medlemmer
medlemsliste
takstblad
pbs
betaling
kontingent
kontingenter
opkrævning
kasserer
forretningsfører
service
bureau
servicebureau
foreningssystem
Foreningscentralen